Regulamin

Księgarnia w likwidacji.

 

Regulamin

 

 1. Księgarnia Fascinatio, dostępna pod adresem http://fascinatio.pl jest prowadzony przez firmę:
  Piotr Cherkowski Flosart
  Pl. 1 Maja 7
  13-200 Działdowo
  tel.: 667 677 197
  NIP: 571-161-98-25
  REGON:
  280277960
  KONTO BANKOWE
  28 1140 2004 0000 3602 5145 9649 BANK: mBank
  dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany do Klienta przewoźnikiem (Kurier lub Poczta Polska) na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar z dowodem zakupu (fakturą, rachunkiem lub paragonem) i z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczącego sposobu realizacji zobowiązań Sklepu należy odesłać na adres Pl. 1 Maja 7, 13-200 Działdowo koszt Sprzedawcy
 8. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy. Sprzedający dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez klienta sposób.
  3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:  świadczenia usługi rozpoczętego za zgodą Klienta.
 10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw (dostawa).
 11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówienia. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin: http://fascinatio.pl/?udane-zakupy,4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.
 16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu http://fascinatio.pl, należy je wszystkie wyłączyć.